popuphostels

Házirend

A szálláshelyet 15 óra és éjfél között lehet elfoglalni. Ha esetleg ezen az időszakon kívül várható érkezésed, kérjük érkezésed előtt ezt időben jelezd felénk! A szálláshelyet a távozás napján délelőtt 10-ig kell elhagyni. Kérjük, hogy a szobát eddig az időpontig minden saját holmival együtt hagyd el. Ha szükséged lenne rá, a csomagjaid tárolását meg tudjuk oldani a nap fennmaradó részére.

Foglalás visszamondására vonatkozó feltételeink:

-        ingyenes visszamondás (törlés) legkésőbb 2 nappal az érkezést megelőzően

-        ha túl későn jelzed törlésed, azaz ha 48 órán belül törölnéd foglalásod, vagy ha egyáltalán nem jelzed törlési szándékod és nem jelensz meg a megadott időben, akkor a teljes szállásdíjt ki kell fizetned

 

Távozáskor minden szobakulcsot a recepción le kell adni.

Fizetni forint vagy Euro készpénzben kell, érkezéskor. A forint-Euro árfolyamot a CIB Bank adott napra vonatkozó váltási árfolyama alapján határozzuk meg.

A konyha nyitva tartása: reggel 8-tól éjfélig.

A mosodai szolgáltatás 8-20 óra között érhető el.

Kérjük, hogy a közös használatú tereket mindig tartsd tisztán és rendezetten. Ha ezt a szabályt nem tartod be, akkor 50 Eurós külön takarítási díjat kell fizetned. Ez a szabály és vonatkozó szankciója nem fedezi az esetlegesen okozott egyéb károkat, amelyek megtéríttetési jogát az üzemeltető fenntartja.

Higiéniás okokból kérjük, hogy csak az általunk rendelkezésre bocsájtott ágyneműt használd.

A szálláshely egész területén tilos a dohányzás, így a szobákban és a közös terekben is, (mint pl. lépcsőház, lift, konyha, stb.).

Dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyeken szabad.

Alkoholfogyasztás csak 23 óráig megengedett.

Minden vendég kötelessége óvni a hostel tisztaságát és megfelelő állapotát.

Kérünk minden vendéget, hogy tartsa be az összes vonatkozó jogi szabályozást és törvényt, valamint az általánosan elvárható viselkedési normákat is.

A többi vendég nyugalma érdekében kérjük, hogy ne hangoskodj és csendesen beszélj a hostelben. Ha este 10 után megszegnéd ezt a szabályt, akkor 200 Eurós büntetést is kiszabhatunk. A recepciósoknak jogukban áll megítélni az ilyen eseteket és ilyen esetekben eljárni. Ennek a szabálynak a második megszegése esetén jogunkban áll azonnal kicsekkolni a hostelből és annak területéről véglegesen távoznod kell. Kérjük, hogy este 10 után csak a földszinti előtérben találkozz más vendégekkel, különösképpen, ha egy csoport tagjaként tartózkodsz nálunk.

Szigorúan tilos robbanékony vagy gyúlékony anyagokat, illetve egyéb veszélyes vegyületeket vagy anyagokat a hostelbe behozni, ott tárolni vagy annak területén ilyen anyagokat létrehozni. Aki ezt a szabályt megszegi azt teljes felelősség terheli ezért, és ezen felül 200 Eurós büntetést kell fizetnie.

Tilos az ablakokból bármit kidobni vagy kiönteni. Ha megszeged ezt a szabályt, akkor teljes felelősséggel tartozol az okozott károkért.

Szintén tilos a közlekedő helyiségekben és az ajtók előtt bármit letenni vagy tárolni, ami veszélyt vagy akadályt okozhat vészhelyzet esetén, illetve általánosságban veszélyes lehet. Szintén tilos az ablakok környezetébe, az ablakokba és a párkányra bármit tenni, különösképpen olyan dolgokat amik onnan ki- vagy leeshetnek.

A hostel teljes területén /-ére tilos:

-        törvénybe ütköző magatartás vagy tevékenység folytatása

-        bárminemű veszélyes kémiai anyaggal vagy összetevőkkel összefüggő tevékenység folytatása, beleértve az olyan anyagokat, amik mérgező vagy egészségre ártalmas gázokat vagy füstöt bocsájtanak ki

-        a hostel tudta és beleegyezése nélkül behozni veszélyes vagy gyúlékony anyagokat

-        fegyvert behozni

-        veszélyes állatokat behozni

Minden gépet vagy gépészeti berendezést (különösképpen a liftet) a használati utasításnak vagy a hostel személyzete által megadottak szerint kell használni.

A regisztrációs kártya aláírásával az aláíró személy tanúsítja, hogy vállalja magatartása és cselekedetei következményeit. Minden esetlegesen a vendég által okozott kárért az adott vendég felel és a kárt meg kell térítenie. A vendég minden olyan harmadik fél általi követelés vagy felelősség viselési teher alól mentesíti a hostelt, ami a ennek a Házirendnek a vendég általi megszegéséből következően keltkezik. Keletkezett károk azonnali felmérése és megállapítása a hostel munkatársainak a joga.

A hostel teljes területének ellenőrzése és felügyelete a recpciós(ok) feladata és joga.

A recepciósoknak, illetve a hostel más munkatársainak jogában áll információt kérni (és az érintetteknek kötelező ezen információkat valós módon megadni) mindenkitől, aki a hostel területére belép, illetve annak közös használatú tereiben tartózkodik, valamint a hostel munkatársainak jogában áll ellenőrizni, hogy a hostel területén tartózkodó személyek a jogszabályokat és jelen Házirendet betartják-e.

A fentiekben említett pénzbüntetéseken és egyéb szankciókon túl a hostel azonnali hatállyal kicsekkolja azt a személyt, aki súlyosan megszegi a szabályokat, és ez esetben az érintett személynek azonnal el kell hagynia a hostelt, és ez esetben a hostel megtartja a letétet a vonatkozó költségek fedezetéül.

A fentiekben említett pénzbüntetéseken és egyéb szankciókon túl fontos tudni, hogy ha a személyzet illegális tevékenységet vagy hatósági fellépést szükségessé tevő körülményt tapasztal, vagy ilyen tudomására jut, akkor a hostelnek jogában áll értesíteni az érintett hivatalokat, hatóságokat, különös tekintettel a rendőrségre.

Fontos tudnod, hogy legény- és leánybúcsús, vagy egyéb bulizós társaságokat nem áll módunkban fogadni a hostelben. Köszönjük szíves megértéseteket!